PSČ musí být číslo bez mezer.
AnoNeObsazeno
Pro aktualizaci informací o útulku a pro přidání psa k adopci.