Adopce psa

V rámci tohoto programu si jedna třída bere do péče jedno zvíře a bude se aktivně podílet na jeho péči. Program zahrnuje:

 • návštěvu útulku všech žáků/studentů třídy s dobrovolníky (představení zařízení a jeho činnosti)
 • přednáška na téma pořízení psa (či jiného domácího zvířete)
 • žáci/studenti si zvolí rozvrh, který stanoví konkrétní formu pomoci (např. návštěva útulku 3x týdně, venčení pejska, úklid a výpomoc dle možností a požadavků zařízení), činnost bude koordinována organizací Love Dogs, zapojit se mohou také rodiče – jako dobrovolníci, či logistická podpora
 • poté probíhá pravidelná výpomoc v útulku, Love Dogs zajišťuje prostřednictvím partnerů logistickou podporu, koordinaci, dobrovolníky
 • na základě konkrétní dohody Love Dogs zajistí další výukové programy – přednášky, konzultace apod.

Jak na to

Škola nebo útulek se registrují v Love Dogs jako partneři – zájemci o spolupráci. Registrace je zdarma a nezavazuje školu ani útulek k žádnému finančnímu plnění. Zástupce organizace Love Dogs navrhne škole vhodné útulky ke spolupráci v dané oblasti, případně naopak – útulku školu, která má zájem o program. Zástupci školy/útulku si zvolí útulek/školu, se kterým chtějí spolupracovat.
Ve chvíli, kdy dojde k vhodnému spojení školy a útulku, mohou se angažovat jednotlivé třídy. Naplánovány jsou návštěvy útulku. Počet tříd, které se zapojí, je otázkou dohody. Každá třída pak samostatně navštíví útulek. Žáci budou seznámeni s fungováním útulku a vhodným adeptem pro adopci. Proběhne základní přednáška na téma „Pořídíme si psa“. Následně si žáci stanoví rozvrh a konkrétní formu pomoci danému zařízení.

Přínosy spolupráce

Školy a děti

Nabízíme dětem novou školní a mimoškolní činnost, ve které se aktivně zapojí do péče o psy v útulcích ve svém okolí. Jedinou investicí do této činnosti je jejich energie a čas. Naučí se lépe spolupracovat v týmu, plánovat, organizovat, rozdělovat úkoly a dodržovat stanovené cíle. Věříme, že propojením dětí a potřebných pejsků bude šířena osvěta, zvýšen zájem o charitativní a dobrovolnou činnost a o útulky samotné.

Děti se nejen naučí pečovat o domácí zvířata, ale najdou si nového čtyřnohého přítele, důvěrníka. Pokud jsou děti vedeny k lásce a odpovědnosti za své psí kamarády, je velmi pravděpodobné, že budou stejným způsobem přistupovat ke zvířatům a také k lidem v dospělosti. Cílem je vytvoření citové vazby k živým tvorům, posílení empatie, soucitu.

Děti se mohou zapojit různým způsobem nad rámec pilotního adopčního programu a v praxi uplatnit znalosti a dovednosti získané ve škole.

Vítány jsou:

 • návrhy textů či jiné podklady pro propagaci útulku – letáky upozorňující na možnosti adopce zvířat apod.
 • tvorba prezentací útulku pro budoucí sponzory, návrhy projektů
 • překlady textů do cizího jazyka (zúročení výuky cizích jazyků v praxi)
 • využití prostředí útulku tematicky pro výtvarnou výchovu, či pro četbu, přednášení poezie apod.
 • Love Dogs, nadační fond v případě zájmu zajistí přednášky s přírodovědnou tématikou, cestovatelské přednášky a besedy, či setkání se zajímavými osobnostmi ze světa kultury a obchodu.

Útulky a pejsci

Ze spolupráce těží útulky a jejich chráněnci. Útulek je zařazen do rozsáhlé databáze Love Dogs a může nabídnout k adopci vhodné psy v registru psů k adopci na stránkách.

Další přínosy:

 • propagace útulku, činnosti organizace
 • možnost získání nových sponzorských darů, finanční i materiální pomoci
 • výpomoc se základní péčí o zvířata – venčení, úklid, krmení, péče o srst
 • možnost zapojit se aktivně do vzdělávacího programu (organizace besed či čtení pro žáky)