1. Staňte se součástí řešení

  Často si lidé myslí, že není v jejich moci dělat svět lepším a raději volí pasivní přístup k jakékoli problematice. Každý však má možnost stát se součástí řešení a pomoci. Nikdo nečeká, že do druhého dne vymýtíte hladomor a zachráníte všechna týraná a opuštěná zvířata. Začít můžete pomalu, u sebe, ve svém okolí. Zapojíte-li se do některého z projektů Love Dogs, stanete se součástí sítě lidí, kteří denně pracují na tom, aby náš svět byl o něco lidštější pro všechny živé bytosti. Podpora útulků má v tomto ohledu dalekosáhlý význam. Většina jejich obyvatel jsou ztracená, opuštěná či týraná zvířata, která touží po druhé šanci. Věnovat jim svůj čas a péči je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat.

 2. Společně jsme silnější

  Ať už se stanete dobrovolníky, nebo členy logistické podpory projektu, ať už jste škola plná dětí, nebo útulek se strádajícími odloženými pejsky, propojením můžete jen získat. Všichni jsou vítáni. Chceme pracovat společně, spojit se a vytvořit produktivní týmy, záchytnou síť pro všechny, kteří to potřebují.

 3. Aktivity pro děti zdarma

  Věřte, že řada dětí základní školy se do mimoškolních volnočasových aktivit mnohdy nemůže zapojit. Aktivity jsou spojené s finančními náklady a jejich rodiny takovéto výdaje nezvládají. V projektu Love Dogs pro školy a děti vidíme příležitost nabídnout aktivitu i těmto dětem. Chceme, aby se mohly realizovat a byly součástí něčeho užitečného. Pomoc útulkům a psům je smysluplnou činností, při které se děti učí pečovat o druhé, pracovat ve skupině, plánovat a plnit úkoly. Stávají se součástí týmu, poznávají nová prostředí a kamarády.

 4. Pes do každé rodiny

  Netvrdíme, že si každý může pořídit psa a vzít na sebe takovou zodpovědnost. Naopak, opravdová adopce čtyřnohého přítele s sebou nese velký závazek, a to hlavně pro rodiče. Je však bez debat, že jsou psi a zvířata obecně zdrojem mnoha přínosů pro děti i rodinu jako celek. Prostřednictvím Pilotního programu adopce umožníme dětem, aby si našly psího kamaráda a staraly se o něj, i když si ho nemohou odvézt domů.

 5. Naučit se pečovat

  Péče o druhé je jednou z nejpodceňovanější činností v dnešní společnosti. Přejeme si, aby se to změnilo, a chceme k tomu využít skupinu zvířat, které právě péči a pozornost velmi potřebují. Ať už pečujeme o své děti, rodiče, prarodiče, nemocného rodinného příslušníka, psa, kočku či jakoukoli živou bytost – je to velmi důležitá a potřebná činnost. Chceme, aby se děti naučili pečovat, aby chápaly, že starat se o druhé není ztrátou času, nýbrž nezbytností. A že i péče a pomoc druhým se může stát jejich životní náplní.

 6. Zodpovědnost

  Psi dětem pomáhají rozvíjet sociální interakci a ovlivňují také emocionální vývoj. Čím jsou děti starší a o zvíře pečují více, upevňuje se jejich sebevědomí a učí se pod vedením dospělých zodpovědnosti. Zvířata sama o sobě děti zodpovědnosti nenaučí. Hlavní úlohu v tomto procesu sehrají vždy rodiče, učitelé, dospělí, prostě ti, kteří s dětmi tráví nejvíce času. Proto je náš projekt pojat jako síť – network. Naši dobrovolníci, ať už koordinátoři, či přátelé zajišťující logistiku (dopravu dětí) budou dětem podporou a pejsci skvělým prostředkem k učení zodpovědnosti, posílení sebedůvěry, empatie, soucitu.

 7. Psi a terapie

  Mezi dítětem a pejskem se často vytvoří speciální pouto. Zvířata mohou v určitých situacích plnit úlohu utěšitele. Vychází to z podstaty vztahu, který je ze strany zvířete neodsuzující. Pejsci i jiní zvířecí přátelé nás akceptují takové, jací jsme a i trpící dítě může spíše důvěřovat psovi než člověku. Péčí o svého důvěrníka se pomalu obnovuje pocit jistoty a důvěra v okolní svět. Ne nadarmo jsou dnes psi speciálně cvičeni např. pro děti s pervazivními vývojovými poruchami a canisterapie se v řadě zemí stala uznávanou podpůrnou rehabilitační metodou. Přátelé z útulků sice náročné standardy canisterapeutických zkoušek nesplňují, ale lásku, vděčnost a přátelství vám nabídnou kdykoli. Už procházka s pejskem přírodou, pohlazení po srsti, dotyk studeného čumáčku, to vše může v chmurném dni zlepšit náladu.

 8. Propagace škol a útulků

  Školy a útulky mají skvělou příležitost zapojit se do silné skupiny a stát se členem projektu, který je bude podporovat, prezentovat na svém webu,            v rámci svých dalších akcí a projektů a na sociálních sítích. Chceme, aby byl přínos pro všechny co největší, a vítáme jakékoli nápady, připomínky či dotazy, které mohou rozvést plodnou konstruktivní diskuzi a budovat povědomí o problematice týraných, odložených zvířat a útulků.

 9. Čerpání zkušeností a informací

  Rádi bychom všem partnerům na straně příjemců poskytli konzultační podporu a zprostředkovali jim potřebné kontakty, propojili je a asistovali jim v jejich aktivitách, které mají za cíl lepší životní podmínky pro psy a zapojení dětí do našeho programu. Chceme do našich projektů zařadit přednášky, čtení, besedy se zajímavými lidmi ze světa obchodu, kultury a politiky.

 10. Najděte sami sebe nebo svou budoucí kariéru

  S Love Dogs odhalíte znalosti a dovednosti, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Neplatí to samozřejmě pouze pro dobrovolníky. Příležitost odkrýt skryté talenty mají také děti, učitelé, či rodiče. Někdy ani nevíme, čeho všeho jsme schopni dosáhnout, dokud nám někdo nedá příležitost či to prostě nevyzkoušíme. Naučíte se také věci nové, a kdo ví, třeba vás spolupráce s námi povede k nové kariéře – třeba právě té, o které jste vždy snili, bude vás bavit a naplňovat. Práce dobrovolníka, či účast v projektu se bude vyjímat ve vašem životopise a je to skvělá životní zkušenost, kterou zúročíte v budoucnu.